آنزیم پرز بر

آنزیم پرز بر

آنزیم پرز بر


1715 0

اشتراک گذاری

آنزیم پرز بز : این ماده شیمایی جهت از بین بردن پرز پارچه استفاده می گردد مخصوصا برای پارچه های لاکرادار که از دستگاه پر سوز نمی توان استفاده کرد و همچنین در انتهای کار به علت حذف پرزهای سطحی از روی پارچه باعث شفاف تر شدن رنگ و سطحی یکنواخت می گردد.

آنزیم پرز بر
8180
4307
8140

 

نظرات