ضد کف

ضد کف

ضد کف


1677 0

اشتراک گذاری

 ضد کف :  این ماده شیمایی جهت کاهش و از بین بردن کف ایجاد شده در مراحل آهار گیری و شستوشوی اولیه بلیچگری و رنگ رزی به خصوص رنگ رزی پارچه های ویسکوز و شستوشوی نهایی استفاده می شود.همچنین جهت عملکرد بهتر  پیشنهاد می گردد از این ماده قبل از ایجاد کف در دستگاه استفاده گردد .

ضد کف
4216

 

نظرات